Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Zarządzenia 2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 44.2021 zmieniajace zarządzenie Nr 73/2017/2018 z dnia 14.11.2018 r., zarządzenie nr 47.2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych Zespołu Szkolno- Przesdzkolnego w Nowym Miescie Lubawkim 2022-05-16 13:55:40
Zarządzenie nr 43.2021 w sprawie wprowadzenia zmianw planie finansowym jednostki na 2021 rok 2022-05-16 13:53:37
Zarządzenie nr 41.2021 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2022 rok 2022-05-16 13:52:54
Zarządzenie nr 40.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2021 rok 2022-05-16 13:52:04
Zarządzenie nr 39.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2021 rok Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2022-05-16 13:51:18
Zarządzenie nr 38.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2021 rok 2022-05-16 13:50:18
Zarządzenie nr 37.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2022-05-16 13:49:30
Zarządzenie nr 36.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2022-05-16 13:48:54
Zarządzenie nr 34.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2022-05-16 13:48:10
Zarządzenie nr 33.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej 2022-05-16 13:47:34
Zarządzenie nr 32.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2021 rok Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych 2022-05-16 13:46:43
Zarządzenie nr 31.2021 zmieniajace zarzadzenie nr 37.2022 z dnia 16.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno- Przesdzkolnego w Nowym Mieście Lubawskim 2022-05-16 13:45:27
Zarządzenie nr 30.2021 w sprawie ustalenia odpłatnosci za wyżywienie dziecka w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w Zepole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim 2022-05-16 13:43:52
Zarządzenie nr 29.2021 w sprawie ustalenia odplatnosci za obiady w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim 2022-05-16 13:42:27
Zarządzenie nr 28.2021 w sprawie okresowego szkolenia w dziedzinie BHP 2022-05-16 13:41:17
Zarządzenie nr 27.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2021 rok 2022-05-16 13:40:22
Zarządzenie nr 26.2021 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku uczniów oraz sporządzenia dokumentacji powypadkowej 2022-05-16 13:33:11
Zarządzenie nr 25.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2021 rok 2022-05-16 13:31:43
Zarządzenie nr 24a.2021 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn zaistniałego wypadku oraz sporzadzenia dokumentacji powypadkowej 2022-05-16 13:30:57
Zarządzenie nr 24.2021 w sprawie ustalenia wysokosci opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie oraz maksymalnej wysokosci opłaty za wyżywienie 2022-05-16 13:29:25
Zarządzenie nr 23.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2021 rok 2022-05-16 13:28:04
Zarządzenie nr 22a.2021 w sprawie przeprowadzenia próbnej ewakuacji w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II oraz Przedszkola Miejskiego i Żłobka Miejskiego 2022-05-16 13:27:21
Zarządzenie nr 22.2021 w sprawie powołania służby Stałego Dyżuru Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II oraz Przedszkola Miejskiego i Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2022-05-16 13:25:37
Zarządzenie nr 21.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2021 rok 2022-05-16 13:23:38
Zarządzenie nr 20.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2021 rok 2022-05-16 13:22:46
Zarządzenie nr 19.2021 w sprawie kontroli obiektów należących do Zespołu Szkolno- Przesdzkolnego pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy 2022-05-16 13:21:54
Zarządzenie nr 18.2021 w sprawie wprowadzania zmian w planie finansowym jednostki na 2021 rok 2022-05-16 13:20:41
Zarządzenie nr 17.2021 w sprawie ustalenia terminów przerwy wakacyjnej Przedszkola Meisjkeigo i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowoej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2022-05-16 13:19:16
Zarządzenie nr 16.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2021 rok 2022-05-16 13:16:42
Zarządzenie nr 15a/2021 w sprawie prac związanych z zakończeniem i przygotowaniem nowego roku szkolnego dla nauczycieli 2022-05-16 13:10:47
Zarządzenie nr 15.2021 zmieniające zarządzenie nr 37.2020 z dnia 16.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim 2022-05-16 13:04:16
Zarządzenie nr 14.2021 w sprawie wprowadzania zmian w planie finanosowym jednostki na 2021 rok 2022-05-16 13:02:43
Zarządzenie nr 13.2021w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy Zespół Szkolno- Przedszkolny, Żłobek 2022-05-16 13:01:49
Zarządzenie nr 12.2021 w sprawie inwentaryzacji wszystkich nalezności i zobowiązań wstepnych pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym 2022-05-16 13:00:38
Zarządzenie nr 11.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki 2021 roku 2022-05-16 12:59:09
Zarządzenie nr 10.2021 w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa obrony cywilnej w Nowym Mieście Lubawskim w 2021 roku 2022-05-16 12:57:53
Zarządzenie nr 9.2021 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2021 Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2022-05-16 12:56:49
Zarządzenie nr 8.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień, których wartość jest niższa od kwoty 130 000 złotych wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w Zespole Szkolno- Przesdzkolnym w Nowym Miescie Lubawskim Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych 2022-05-16 12:55:37
Zarządzenie nr 7.2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Mijeską Nowe Miasta Lubawskiego oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 2022-05-16 12:41:40
Zarządzenie Nr 6.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji oraz powołania Komisji Rekrutacyjnyjej do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawksim na rok szkolny 2021/2022 2022-05-16 12:37:15
Zarządzenie nr 5/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim na rok szkolny 2021/2022 2021-03-05 10:23:22
Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do Żłobka prowadzonego przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie na rok szkolny 2021/2022 2021-03-05 10:20:42
Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie semestralnego klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim 2021-02-05 09:00:30
Zarządzenie nr 2/2021 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2021 rok 2021-02-04 13:06:00
Zarządzenie nr 1/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2020 rok 2021-02-04 13:05:31

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Resicki

Data wytworzenia:
04 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Jerzy Resicki

Data publikacji:
04 lut 2021, godz. 13:04

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Resicki

Data aktualizacji:
04 lut 2021, godz. 13:04