Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Zarządzenia 2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 66.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2022 rok Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2023-03-28 10:49:00
Zarządzenie nr 65.2022 w sprawie ustalenia odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim 2023-03-28 10:47:25
Zarządzenie nr 64.2022 w sprawie ustalenia odpłatności za obiady w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim tu budżetu na 2023 rok. 2023-03-28 10:43:47
Zarządzenie nr 63.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na rok 2022 r. 2023-03-28 10:42:29
Zarządzenie nr 62.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na rok 2022 r. 2023-03-28 10:42:01
Zarządzenie nr 61.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2022 rok 2023-03-28 10:41:28
Zarządzenie nr 60.2022 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2023 rok. 2023-03-28 10:40:37
Zarządzenie nr 59.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na rok 2022 r. 2023-03-28 10:39:45
Zarządzenie nr 58.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na rok 2022 r. 2023-03-28 10:39:22
Zarządzenie nr 57.2022 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 2023-03-28 10:38:33
Zarządzenie nr 56.2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2023-03-28 10:37:09
Zarządzenie nr 55.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na rok 2022 r. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2023-03-28 10:35:20
Zarządzenie nr 54.2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej 2022-11-22 12:58:59
Zarządzenie nr 53.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2022 rok 2022-11-22 12:51:08
Zarządzenie nr 52.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2022 rok 2022-11-22 12:50:15
Zarządzenie nr 51.2022 w sprawie uchylenia Zarzadzenia nr D..020.49.2022 z dnia 6 października 2022 2022-11-22 12:49:32
Zarządzenie nr 50.2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2022-11-22 12:48:40
Zarządzenie nr 49.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym 2022-10-18 12:26:06
Zarządzenie nr 48.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym 2022-10-18 12:25:31
Zarządzenie nr 47.2022 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2022-10-18 12:24:40
Zarządzenie nr 46.2022 w sprawie powołania mentora 2022-10-18 12:23:39
Zarządzenie nr 45.2022 w sprawie powołania mentora 2022-10-18 12:23:12
Zarządzenie nr 44.2022 w sprawie powolania mentora 2022-10-18 12:22:39
Zarządzenie nr 43.2022 w sprawie powołania mentora 2022-10-18 12:22:09
Zarządzenie nr 42.2022 w sprawie powolania mentora 2022-10-18 12:21:35
Zarządzenie nr 35.2022 w sprawie wprowadzenia reulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawksim 2022-10-18 12:20:55
Zarządzenie nr 34.2022 w sprawie wprowadzeia zmian w planie finansowym 2022-10-18 12:18:35
Zarządzenie nr 33.2022 w sprawie kontroli obiektow należących do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy 2022-10-18 12:17:58
Zarządzenie nr 32.2022 w sprawie powołania i zadań komisji likwidacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Przedszkolu Miejkim w Nowym Mieście Lubawskim 2022-10-18 12:16:51
Zarządzenie nr 31.2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktorym kończy 6 lat w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2022-10-18 12:14:37
Zarządzenie nr 30.2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 2022-10-18 12:12:45
Zarządzenie nr 29.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym 2022-10-18 12:11:23
Zarządzenie nr 28.2022 w sprawie powolania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie awansu na stopień nauczyciela kontraktowego 2022-10-18 12:10:44
Zarządzenie nr 27.2022 w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń szkolnych 2022-10-18 12:09:35
Zarządzenie nr 26.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki 2022-10-18 12:09:00
Zarządzenie nr 25.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki 2022-10-18 12:08:13
Zarządzenie nr 24.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2021 r. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2022-10-18 12:07:37
Zarządzenie nr 23.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2022 rok 2022-10-18 12:05:34
Zarządzenie nr 22.2022 w sprawie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 2022-10-18 12:04:52
Zarządzenie nr 21.2022 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2022-10-18 12:03:55
Zarządzenie nr 20.2022 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2022-10-18 12:03:14
Zarządzenie nr 19.2022 w sprawie ustaelnia dnia wolnego od pracy 2022-05-19 11:42:06
Zarządzenie nr 18.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2022 rok 2022-05-19 11:41:13
Zarządzenie nr 17.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2022 rok 2022-05-19 11:40:30
Zarzadzenie nr 16.2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia D.020.15.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. 2022-05-19 11:39:30
Zarządzenie nr 15 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2022 rok 2022-05-19 11:38:33
Zarządzenie nr 13.2022 w sprawie wprowadzania zmian w planie finansowym jednostki 2022 rok 2022-05-19 11:37:47
Zarządzenie nr 12.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2022 rok 2022-05-19 11:36:47
Zarządzenie nr 11.2022 w sprawie przeprowadzenia skontrum w bibliotece szkolnej 2022-05-19 11:35:47
Zarządzenie nr 10.2022 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2022 rok Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2022-05-19 11:34:36
Zarządzenie nr 9.2022 w sprawie ustalenia odpłatności za obiady w Zepole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim 2022-05-19 11:33:38
Zarządzenie nr 8.2022 w sprawie ustalenia odpłatnosci za wyżywienie w przedszkolu i oddziałach przedszkolych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim 2022-05-19 11:31:58
Zarządzenie nr 7.2022 w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa obrony cywilnej w Nowym Mieście Lubawskim w 2022 roku 2022-05-19 11:30:41
Zarządzenie 6.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2022 rok 2022-05-19 11:29:26
Zarządzenie nr 5.2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji oraz powołania Komisji Rekrutacjnej do klasy pierszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim na rok szkolny 2022/2023 2022-05-19 11:26:10
Zarządzenie nr 4. 2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim na rok szkolny 2022/2023 2022-05-19 11:24:26
Zarządzenie nr 3.2022 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałęgo wypadku oraz sprządzenie dokumentacji powypadkowej 2022-05-19 11:22:39
Zarządzenie nr 2.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w lanie finansowym jednostki na rok 2021 2022-05-19 11:21:15
Zarządzenie nr 1.2022 w sprawie wprowadzenia planu finanoswego na 2022 rok 2022-05-19 11:20:23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Resicki

Data wytworzenia:
19 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Jerzy Resicki

Data publikacji:
19 maj 2022, godz. 11:19

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Resicki

Data aktualizacji:
19 maj 2022, godz. 11:19